Bouw een sterk management team

Bouw een sterk team

Geldt dit voor jouw team?


 • Mijn team is nieuw en ik wil graag een vlotte start maken. Hoe pak ik dat aan?
 • Ik merk dat de samenwerking niet optimaal is. Hoe kan ik die verbeteren?
 • Ik heb veel verschillende mensen in mijn team. Dat is op zich geen probleem maar men ziet de kwaliteiten van de ander onvoldoende.
 • Het teamoverleg worden steeds minder leuk en effectief. Sommige discussies gaan eindeloos door en tot besluiten komen is moeizaam.
 • Het lijkt wel of er altijd iemand is die weerstand heeft tegen een nieuw idee. Hoe krijg ik iedereen mee?
 • Er is nauwelijks leven in de brouwerij tijdens onze overleggen. Ik heb het gevoel dat niet iedereen zich uitspreekt. Hoe zorg ik dat iedereen is aangehaakt?
 • Ik voel me soms net een politie agent. Het lijkt wel of ik de enige ben die mensen op hun verantwoordelijkheden wijst.

En de lijst kan nog veel langer. Alle teams lopen op bepaalde momenten of in specifieke omstandigheden tegen barrières aan. Dan is het verstandig om tijd vrij te maken voor de onderlinge samenwerking. Even weg blijven van de inhoud en aandacht voor jullie zelf. Want alleen met een sterk team kunnen jullie duurzaam succesvol zijn.

Elk team ontwikkelt zich via een aantal fasen

Fasen in samenwerking


Coming Together is a beginning
Staying together is progress
Working together is succes

Net zoals elke relatie gaat een team door een aantal fasen van ontwikkeling. Denk maar eens terug aan een beginnende relatie. Alles is nieuw, je staat open voor elkaar en vind de meeste dingen interessant. Dat is in een team ook zo. In het begin zijn de teamleden over het algemeen enthousiast en nieuwsgierig naar elkaar. Verschillen zijn niet erg. Alles is nieuw en fris. Men kijkt vaak naar de leider als het gaat over doel, verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Na verloop van tijd kunnen er ook bijvoorbeeld irritaties of heuse conflicten ontstaan. Je merkt dan bijvoorbeeld dat teamleden elkaar gaan vermijden of er wordt wel veel vergaderd en gepraat maar concrete resultaten blijven uit. Het kan ook voorkomen dat afspraken niet op tijd worden nagekomen en teamleden elkaar niet aanspreken op gedrag of gebrek aan resultaat.

En zo groeit het team langzaam verder. Stap voor stap neemt de effectiviteit toe. Tuckman heeft deze ontwikkeling beschreven in een model met vijf fasen. In elke fase kom je andere hobbels tegen en heeft het team een andere aansturing nodig.

Benieuwd wat de stand van zaken in jouw team is?

Wat is jullie volgende stap?


Zijn jullie een nieuw team? Of heb je behoefte aan een jaarlijkse APK of wellicht een heidag? Kijk dan eens wat een teamdag jullie kan opleveren.

Of wellicht werken jullie allang samen en zijn er in de loop van tijd hobbels ontstaan, net zoals bij dit team. De samenwerking is niet meer zo soepel. Wellicht zijn sommige relaties verstoord en wordt dat niet uitgesproken. Of er is oud zeer aanwezig in het team. Dan is het zinvol om extra tijd te besteden aan jullie samenwerking. Bij teamontwikkeling lees je hoe dat jullie samenwerking en resultaten verbetert.

Het kan ook zijn dat je zelf wilt leren hoe je een sterk team kunt bouwen. Dan kun je deelnemen aan een training of workshop voor leidinggevenden.


Teamdag organiseren voor versterken samenwerking


Aan het eind van de dag:

 • Kennen jullie elkaar beter.
 • Weten jullie hoe je kunt voortbouwen op jullie kwaliteiten.
 • Is er meer zicht op doelen, rollen of verantwoordelijkheden.
 • Zijn kansen voor ontwikkeling duidelijk geworden.Afhankelijk van jullie vraag:

 • Is de onderlinge samenwerking sterk verbeterd.
 • Hebben jullie, waar nodig, het oude zeer opgeruimd.
 • Is er een gedragen missie, visie en strategie om jullie doelen te bereiken.
 • Zijn alle rollen en verantwoordelijkheden duidelijk.
 • Weten jullie hoe je zelf verder kunt groeien.

Bouw een sterk team


Na de training::

 • Herken jij in welke fase van ontwikkeling jouw team is.
 • Weet je hoe je zicht op de onderstroom kunt krijgen
 • Kun jij werken met de vijf bouwstenen voor succes.
 • Heb je interventies geleerd die jou helpen om een winnend team te bouwen.

Benieuwd wat ik voor jullie kan betekenen?

Ik bespreek het graag
Inge Kuijlaars

Manager bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

April 25, 2019, Inge was a client of Ingrid’s

Stel je eens voor: een team dat niet goed draait omdat het veel oud zeer met zich meedraagt, veel personele wisselingen heeft gekend, de voormalige teamleider een plek ín het team heeft gekregen zonder daar zelf voor gekozen te hebben, waar nog steeds veel onduidelijkheid heerst over het verlengen van contracten, het in een uitermate complexe bestuurlijke omgeving moet opereren en waarvan de functies na een reorganisatie nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd. Het is al een klein wonder dat de medewerkers van het team zich al die tijd nog staande hebben weten te houden. Maar onder de bezielende begeleiding van Ingrid hebben we ons daar toch in een aantal sessies doorheen geworsteld. Ingrid wist precies wat wij nodig hadden en heeft ons er met de juiste dosis lef en veiligheid doorheen gelaveerd. Dit deed zij door onder meer vraagstukken aan te kaarten waar wij liever van wegbleven en ons in een ballonvaart mee te nemen naar waar wij gezamenlijk naartoe wilden gaan. De manier waarop zij onze woorden ter plekke heeft uitgewerkt in een aantal powerpoint sheets werkte buitengewoon krachtig en zorgde ervoor dat de positieve energie weer ging stromen. We hebben er hard voor gewerkt, en het resultaat is meer dan ik als nieuwe leidinggevende van het team had kunnen hopen. Dank je wel Ingrid voor alles wat je voor ons hebt gedaan! En ook alvast voor de nazorg die je vanuit je professionele betrokkenheid hebt aangeboden. Je bent een zeer getalenteerde trainer die weet hoe ze mensen (weer) in beweging kan krijgen en teams weer als een team kan laten functioneren.
© Copyright - Work Art | KVK: 70512809